Projecten

Fabricage leidingwerk

Voor één van onze klanten, een drinkwaterbedrijf in midden Nederland, hebben wij als hoofdaannemer een aantal leidingdelen gefabriceerd om de bedrijfszekerheid van het drinkwaterpompstation te vergroten.