Projecten

Aanpassing filteropstelling drinkwaterstation

Voor een drinkwaterproductiebedrijf heeft de afdeling Engineering op basis van een door de klant uitgevoerd onderzoek, de bestaande omgeving in kaart gebracht middels een 3D-scan. Hierna is in overleg met de klant gezocht naar het ideale leidingtracé.