Nieuws

Technische Alliantie draagt bij aan de waterkwaliteitsbewaking van rivierwater

Steeds vaker worden de Nederlandse rivieren gebruikt voor recreatie of benefietevenementen. Omdat de verontreiniging van Nederlandse watersystemen divers en moeilijk te voorspellen is, vormen microbiologische verontreinigingen een risico voor de gezondheid van waterrecreanten. Om de verontreinigingen in kaart te brengen en de risico’s zoveel mogelijk te beperken, wil Rijkswaterstaat via nieuwe, snellere meetmethoden de microbiologische kwaliteit van het water testen. Onder de naam de Digitale Rivier is Rijkswaterstaat daarom samen met een aantal partners het TKI project Snelle detectie van fecale verontreiniging in zwemwater gestart. Onlangs heeft de Technische Alliantie in opdracht van MicroLAN bv (specialist in waarschuwingssystemen voor waterkwaliteitsbewaking en een van de partners van dit project) een mobiel container-laboratorium gebouwd en bij de rivier De Waal geïnstalleerd. Lees verder en ontdek hoe ons container-lab bijdraagt aan dit belangrijke project.

Een mobiel container-lab voor 24/7 online monitoring

Het mobiele container-lab vormt een robuuste behuizing voor de analyzer van MicroLAN. De behuizing is noodzakelijk omdat deze analyzer continu online metingen verricht midden in het veld en zonder enige voorzieningen. Het container-lab is volledig volgens klantspecificaties gebouwd en geïnstalleerd op een van de ruigste plekken in de buurt van Nijmegen: De Waal.  De Waal voert 1500m3 water per seconde af en de waterstand varieert hier 6 meter! En op deze bijzondere plek hebben wij het mobiele container-laboratorium neergezet. Het container-lab is geïsoleerd en geventileerd. Bovendien is het container-lab voorzien van o.a. een doorstroombak en een labtafel met voldoende stroompunten. Het is daarmee uitermate geschikt voor uiteenlopende analyses. Onze mobiele container-laboratoria kunnen overal, op nagenoeg elke locatie, worden geplaatst. Bij dit project draagt het container-lab bij aan waardevolle informatie over de kwaliteit van ons watersysteem en uiteindelijk aan de verbetering van de volksgezondheid. Waardevolle informatie die met incidentele (steek)monsters wellicht gemist zou worden.

Wat gebeurt er met de informatie?

De metingen leveren belangrijke data op waarmee snel en verantwoord beslissingen kunnen worden genomen over het al dan niet kunnen zwemmen en/of doorgaan van evenementen in de Nederlandse rivieren. Op de lange termijn dragen de data bij aan een voorspelmodel ten aanzien van (verspreiding van) ziekteverwekkers in onze watersystemen.

Tot slot

Wij zijn er trots op dat ook wij aan een veilige en gezonde recreatie in de Nederlandse rivieren kunnen bijdragen. Ons mobiele container-lab draagt in deze bij aan meer inzicht in ons watersysteem. Hierdoor kunnen op het juiste moment de juiste acties ondernomen worden. Samen vooruitgang mogelijk maken, dat is wat de Technische Alliantie nastreeft. Heeft u een meetvraagstuk? Ontdek hoe wij uw organisatie kunnen helpen, ga naar https://bit.ly/31hWt6T of neem contact op.

15 oktober 2020

AggregaatService Nederland: Nieuwe partner in de Technische Alliantie

www.agsn.nl

  • Gespecialiseerd in service-, onderhoud- en revisie van vrijwel alle soorten aggregaten of ze nu benzine, diesel of gas aangedreven zijn.
  • Levering van nieuwe aggregaten

Producten voor

  • Industriële aggregaten
  • Maritieme recreatie
  • Maritiem commercieel
  • Voertuig / portable aggregaten
  • Uninterruptible Power Supply

 

 

 

 

9 augustus 2019

Ammonium Monitor voor onbehandeld afvalwater

Technische Alliantie toonde op de Aqua Nederland Vakbeurs voor het eerst de MS3500 ammonium monitor van het Britse bedrijf Multisensor Systems. Dit instrument is specifiek ontwikkeld voor het meten van ammonium in behandeld en ruw of onbehandeld afvalwater.

Dit meetinstrument biedt real time monitoring ten behoeve van procesbesturing, bescherming van de installaties voor waterzuivering en bescherming van het milieu.

De MS3500 kent verschillende toepassingen, zoals monitoring van ruw afvalwater, processturing bij afvalwaterbehandeling, effluentmonitoring na behandeling van afvalwater en ammonium monitoring bij slibontwatering. Monsters kunnen zonder voorbehandeling worden geanalyseerd.

Door toepassing van een contactloos meetsysteem worden fouling, corrosie van elektrodes en afname van de gevoeligheid van de sensor voorkomen ongeacht de eigenschappen van het afvalwater. De MS3500 is ondergebracht in een geclimatiseerde behuizing, die buiten geplaatst kan worden. Het systeem kan op locatie worden geïnstalleerd zonder dat een beschermingssysteem voor het milieu nodig is.

Het systeem bestaat onder andere uit een bemonsteringskamer die gevuld wordt door een vacuümpomp, die het water van een diepte van 6 meter kan opzuigen. Daarnaast zijn er een sensorkop, pneumatiek en componenten voor besturing en communicatie.

De frequentie van de monstername ligt tussen de 30 en 60 minuten. Het detectiebereik is 1 tot 200 ppm bij een nauwkeurigheid van +/- 2%.

2 mei 2019