Ammonium Monitor voor onbehandeld afvalwater

Technische Alliantie toonde op de Aqua Nederland Vakbeurs voor het eerst de MS3500 ammonium monitor van het Britse bedrijf Multisensor Systems. Dit instrument is specifiek ontwikkeld voor het meten van ammonium in behandeld en ruw of onbehandeld afvalwater.

Dit meetinstrument biedt real time monitoring ten behoeve van procesbesturing, bescherming van de installaties voor waterzuivering en bescherming van het milieu.

De MS3500 kent verschillende toepassingen, zoals monitoring van ruw afvalwater, processturing bij afvalwaterbehandeling, effluentmonitoring na behandeling van afvalwater en ammonium monitoring bij slibontwatering. Monsters kunnen zonder voorbehandeling worden geanalyseerd.

Door toepassing van een contactloos meetsysteem worden fouling, corrosie van elektrodes en afname van de gevoeligheid van de sensor voorkomen ongeacht de eigenschappen van het afvalwater. De MS3500 is ondergebracht in een geclimatiseerde behuizing, die buiten geplaatst kan worden. Het systeem kan op locatie worden geïnstalleerd zonder dat een beschermingssysteem voor het milieu nodig is.

Het systeem bestaat onder andere uit een bemonsteringskamer die gevuld wordt door een vacuümpomp, die het water van een diepte van 6 meter kan opzuigen. Daarnaast zijn er een sensorkop, pneumatiek en componenten voor besturing en communicatie.

De frequentie van de monstername ligt tussen de 30 en 60 minuten. Het detectiebereik is 1 tot 200 ppm bij een nauwkeurigheid van +/- 2%.