AdBlue

AdBlue is een heldere, niet giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing in gedemineraliseerd water. Het wordt direct ingespoten in het uitlaatgaskanaal waar het als reductiemiddel dient voor de schadelijke stoffen. Daarbij wordt ammoniak vrijgegeven die vervolgens in de katalysator met de schadelijke stikstofoxiden reageert tot elementaire stikstof en water. Hierdoor kan de hoeveelheid schadelijke oxiden in de emissie worden verminderd. AdBlue is in het leven geroepen om de NOx uitstoot terug te dringen. De uitlaatgassen worden vermengd met de AdBlue voordat ze door de SCR-catalysator gaan, hierdoor breken de gassen af tot water en stikstof.