Civiele techniek

Een aanzienlijk deel van de kabels, leidingen en opslagtanks van technische en industriële installaties wordt ondergronds aangelegd. Bij de Technische Alliantie beschikken wij over specialisten die verstand hebben van civiele techniek en die dus weten hoe civiele werkzaamheden op de beste en meest efficiënte wijze kunnen worden aangepakt. Grondwerken, bestratingen, asfalteringswerkzaamheden maar ook tank- en bodemsaneringen en de aanleg van gecertificeerde vloeistofdichte voorzieningen behoren tot ons dienstenpakket.